Prawo jest naszą pasją

Jesteśmy grupą specjalistów z nowoczesnym spojrzeniem na branżę biznesu, prawa, restrukturyzacji i finansów

oferta

W dzisiejszej sytuacji rynkowej,  to co było skuteczne, efektywne i rozwojowe jeszcze wczoraj, jutro może okazać się niewystarczające dla osiągnięcia zakładanych celów. Kształt oferty Sanators jest wynikiem naszych dotychczasowych doświadczeń, które pokazały nam z jakimi wyzwaniami i problemami muszą zmagać się przedsiębiorcy. Prowadzenie firmy wiąże się niejednokrotnie z koniecznością wprowadzania zmian usprawniających zarządzanie, poprawiających organizację pracy, czy obniżających koszty. Oferta restrukturyzacji skierowana jest do tych wszystkich firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub do firm które widzą potrzebę szybkiej i skutecznej zmiany modelu biznesowego w celu osiągnięcia zakładanych zysków.

1

pracowników

1

Województw

1

lat doświadczenia

1

przeprowadzonych postępowań

O nas

Ideą, która nam przyświecała, było stworzenie miejsca, w którym przedsiębiorca będzie mógł uzyskać profesjonalne usługi doradcze z zakresu prawa gospodarczego, restrukturyzacji, zarządzania kryzysowego oraz finansów pod jednym adresem. Posiadamy wiedzę i praktyczne doświadczenie w prowadzeniu działań restrukturyzacyjnych, doradczych, audytorskich i naprawczych. Zespół składa się z wyłącznie z doświadczonych prawników, doradców restrukturyzacyjnych, ekonomistów, analityków oraz praktyków z zakresu finansów, zarządzania i HR.

Kompleksowość

Jesteśmy jedną z nielicznych firm, która oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie prawa restrukturyzacyjnego, zatrudniając licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych. Prowadzimy procesy doradcze i restrukturyzacyjne  począwszy od analizy i audytu, poprzez zaprojektowanie odpowiedniego planu działania, po wdrożenie i serwis prawny.

Wiedza

Naszym atutem jest praktyczna specjalizacja w branży restrukturyzacji oraz wieloletni biznesowy know-how. Zapewniamy najwyższy poziom usług osiągany dzięki doświadczeniu i wysokiej specjalizacji. Kierując się zasadą proaktywnej, ukierunkowanej na potrzeby biznesowe Klienta obsługi, dbamy by zawsze mieć aktualną wiedzę na temat najnowszych rozwiązań i trendów rynkowych.

Umiejętności

Przeprowadzone procesy restrukturyzacyjne i audytowe dla podmiotów zarówno z sektora MŚP, jak i międzynarodowych korporacji spowodowały, że nasz interdyscyplinarny zespół dysponuje umiejętnościami i doświadczeniem pozwalającym znaleźć odpowiednie rozwiązanie biznesowe w nawet najtrudniejszej sytuacji.

O restrukturyzacji

Nowe prawo restrukturyzacyjne obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku wprowadza cztery nowe typy postępowań: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Głównym celem nowelizacji  było wprowadzenie skutecznych i elastycznych instrumentów, pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i w konsekwencji zapobieżenie jego likwidacji.  W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego, wyboru optymalnej drogi naprawy sytuacji, a także w celu uniemożliwienia prowadzenia działań na szkodę przedsiębiorstwa w kryzysie, ustawa wprowadza nadzór nad postępowaniem przez ustanowienie instytucji doradcy restrukturyzacyjnego.

kontakt
+ Rozwiń więcejOświadczam, iż zapoznałem się poniższymi informacjami:
1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Sanators sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@sanators.com.
2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz przesłania oferty handlowej.
3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.
6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@sanators.com.

SANATORS Sp. z o.o

  • KRS nr 0000679438
  • NIP: 525-271-21-39
  • REGON: 367335199
  • Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

Rafał Fabisiak SANATORS

  • NIP: 524-114-70-84
  • REGON: 016386151

ul. Grzybowska 2 lok. 78, 00-131 Warszawa

biuro@sanators.com