Audyt

Audyt to bardzo zróżnicowana grupa usług. Przeprowadzamy nie tylko badania wyników finansowych oraz przeglądy sprawozdań, ale także:

Rodzaje audytów

Audyt operacyjnyOcena działalności organizacji pod kątem efektywności procesów

Audyt zgodnościWeryfikacja zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami, przepisami i normami

Audyt karnyWeryfikacja podejmowanych czynności, podejmowanych transakcji lub sposobu obiegu dokumentów pod katem przestrzegania przepisów prawa karnego o karnego-gospodarczego

Audyt finansowySpokrewniony z badaniem sprawozdań finansowych, główny nacisk kładziony jest na wiarygodność informacji finansowych


Notice: Undefined index: dodatkowy_opis in /home/sanators/ftp/san/san_wp/sanators_new/wp-content/themes/sanators/template-audyt.php on line 60

Co ważne, audyt może nie tylko zwiększyć efektywność operacyjną firmy, pozwala na identyfikację źródeł nieefektywności oraz nieprawidłowości ukrytych w codziennych procesach, mających miejsce w każdym przedsiębiorstwie. Przeprowadzony odpowiednio
wcześnie, audyt pozwala ustrzec się potencjalnie przed upadłością lub likwidacją, ale stanowi również istotną funkcję prewencyjną i odstraszającą.

W ramach procesu restrukturyzacji, audyt pozwala właściwie ocenić kondycję firmy i zdiagnozować potencjalne przyczyny aktualnej sytuacji, a także dokonać odpowiedniego wyboru trybu restrukturyzacyjnego.

Przeczytaj więcej