Przygotowywanie wniosków

Kluczem do prawidłowego przeprowadzenia postępowania jest dobór odpowiedniego trybu postępowania i przygotowanie dobrego wniosku wraz z załącznikami, dlatego też dzięki posiadanemu doświadczeniu, możemy przeprowadzić Państwa firmę przez tą trudną a zarazem konieczną drogę.

Sanators posiada wielu doświadczonych prawników i ekspertów ekonomii, którzy pomogą w przygotowaniu Państwa firmy do przeprowadzenia przez Restrukturyzacje lub Upadłość.

Kontakt

Sanators w imieniu dłużników negocjuje zmianę wysokości zobowiązań, rozłożenie długu na dogodne raty lub dąży do jego całkowitego umorzenia (uchylenia od wykonywanego świadczenia). Kancelaria przeprowadzając rzetelny i pogłębiony wywiad gospodarczy, a także dokonując analizy możliwości spłaty przygotowuje także plan oddłużeniowy. Gwarantujemy profesjonalną reprezentację podczas negocjacji z wierzycielami i wsparcie prawne na każdym etapie realizacji planu. Podejmujemy się prowadzenia spraw na każdym etapie powstania zobowiązania, prowadząc negocjacje ugodowe z wierzycielami w celu redukcji zadłużenia.