Pozyskiwanie kapitału

Jesteśmy nowoczesną grupą specjalistów z innowacyjnym spojrzeniem na branżę prawa, biznesu, restrukturyzacji, przedsiębiorczości i finansów.

Usługi Sanators związane z pozyskiwaniem finansowania na potrzeby zamierzeń inwestycyjnych bądź też restrukturyzacji istniejącego zadłużenia obejmują dwie podstawowe fazy działań:

Faza badawcza

na którą składają się analiza sytuacji finansowej i rynkowej firmy, działania audytowe obejmujące analizę rentownościi ocenę zdolności kredytowej firmy.

Faza wykonawcza

związana z przygotowaniem i przedstawieniem możliwości otrzymania finansowania z jednego lub więcej źródeł dostępnych dla danego przedsiębiorcy.

W ramach współpracy z naszymi Partnerami oferujemy możliwości pozyskania kapitału m. in. poprzez: kredyty (inwestycyjne, obrotowe) oraz kredyty preferencyjne emisje obligacji i akcji/udziałów wydłużenia okresu i warunków spłaty zobowiązań pozyskanie inwestora prywatnego pozyskanie inwestora branżowego transakcje w formie leasingu DOTACJE

Kredyty (inwestycyjne, obrotowe) oraz kredyty preferencyjne

Emisje obligacji i akcji/udziałów

Wydłużenia okresu i warunków spłaty zobowiązań

Pozyskanie inwestora prywatnego

Pozyskanie inwestora branżowego

Transakcje w formie leasingu

Dotacje

W procesie pozyskiwania inwestorów branżowych, Sanators doradza także przy obraniu konkretnej strategii właścicielskiej.

Gwarantujemy wsparcie prawne przy implementacji ostatecznych warunków uzgodnionej transakcji, monitorujemy realizację warunków zawartych umów i wykonanie przez przedsiębiorstwo założeń biznes planu i modelu finansowego oraz budżetu..

Kontakt