Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze zawiera w sobie wiele norm i regulacji związanych z szeroko pojętym prowadzeniem biznesu i działalności gospodarczej.

W jego skład wchodzą m.in. prawo umów gospodarczych, prawo spółek handlowych, które reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, prawo papierów wartościowych (w tym prawo wekslowe i czekowe), prawo bankowe prywatne i inne.

Na zlecenie swoich klientów Sanators:

Przygotowuje umowy i statuty

spółek prawa handlowego dopasowane zarówno do potrzeb wspólników, jak i do wymogów obrotu gospodarczego

Doradza

w bieżącej działalności organów spółek

Przeprowadza

audyty duedilligance

Reprezentuje

w sprawach z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu, w tym art. 299 ksh

Zapewnia pełną obsługę

zgromadzeń wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy, z uwzględnieniem sporządzania protokołów, regulaminów oraz zawiadomień

Prowadzi procesy

przekształcania, łączenia i likwidacji spółek

Skontaktuj się z nami