Zarząd kryzysowy

W ramach usługi zarządu tymczasowego / interim management na czas restrukturyzacji oddajemy do dyspozycji Klienta ekspertów z unikalnymi kompetencjami i bogatym praktycznym doświadczeniem.

Współpracownicy Sanators to menedżerowie, eksperci od finansów, prawnicy, profesjonalni negocjatorzy i praktycy zarządzania, a także specjaliści od HR posiadający doświadczenie w takich obszarach jak: zarządzanie działami księgowości i controlingu, działania restrukturyzacyjne, audyt wewnętrzny, formułowanie strategii marketingowej czy optymalizacja procesów mających miejsce w organizacji. Rola Interim Managera kończy się w momencie zrealizowania założonych celów projektu lub kiedy na jego miejsce zostanie przyjęty i wdrożony nowy menadżer.

Najczęstsze sytuacje, w których menedżerowie kontraktowi mogą okazać się niezbędni:
 • – zbudowanie i wdrożenie nowych struktur niezbędnych do realizacji nowych zadań dotychczas nie realizowanych przez firmę, w szczególności określenie zadań nowych działów, dobór i szkolenie pracowników oraz integracja nowych struktur z resztą firmy
 • – przygotowywanie planu naprawczego lub restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • – stworzenie nowej perspektywy rozwoju firmy poprzez określenie jej obecnego miejsca i kierunków rozwoju oraz propozycja konkretnych zadań do realizacji
 • – sytuacje kryzysowe, tworzenie planu szybkiego reagowania konieczność zastąpienia zwolnionego lub nieobecnego menedżera (choroba, urlop)
 • – wsparcie konkretnego menadżera fachową wiedzą i doświadczeniem (sprzedaż, logistyka, marketing, HR, finanse, controlling, administracja, IT)
 • – zbudowanie profesjonalnego zespołu do pracy nad konkretnym projektem i wdrożenie oraz poprowadzenie tego zespołu (np. restrukturyzacja przedsiębiorstwa, przygotowanie do due diligence)

Kontakt

W ramach Zarządzania sytuacją kryzysową oferujemy:

 • Opracowanie księgi kryzysowej – potencjalnych zagrożeń i procesów postępowania
 • Szeroko pojęte doradztwo na temat możliwych kierunków rozwoju sytuacji kryzysoweji konsekwencji poszczególnych kroków
 • Tworzenie planu szybkiego reagowania
 • Strategia wyjścia z kryzysu – m.in. zarządzanie komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną
 • Opracowanie dodatkowych narzędzi wspomagających komunikację
 • Odbudowa nadszarpniętego wizerunku firmy/ produktu
 • Bieżący monitoring sytuacji na rynku, w mediach oraz wewnątrz organizacji

Korzyści dla klienta

 • Możliwość współpracy z najlepszymi menadżerami posiadającymi wieloletnie doświadczenie na różnych szczeblach (np. Członkowie zarządu, prokurenci, dyrektorzy), gotowymi podjąć pracę w ramach kontraktów czasowych
 • Znaczna oszczędność czasu i pieniędzy niezbędnych do przeszkolenia i zatrudnienia nowego pracownika na umowę o pracę
 • Czerpanie z wiedzy - menadżerowie kontraktowi pracując dla Państwa chętnie podzielą się zdobytą dotychczas wiedzą i doświadczeniem, trwale wzbogacając zasoby firmy
 • Pozyskanie menedżera o optymalnych kwalifikacjach wyłącznie na czas niezbędny do zrealizowania konkretnego zadania czy też rozwiązania konkretnego problemu
 • Fachowe wsparcie, niezbędne w okresie kluczowym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Możliwość powiązania wynagrodzenia ze skuteczną realizacją powierzonego projektu