Kontakt
+ Rozwiń więcejOświadczam, iż zapoznałem się poniższymi informacjami:
1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Sanators sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@sanators.com.
2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz przesłania oferty handlowej.
3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.
6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@sanators.com.

ul. Grzybowska 2 lokal 78
00-131 Warszawa

biuro@sanators.com

ul. J. Słowackiego 20/701
35-060 Rzeszów

biuro@sanators.com

SANATORS sp. z o.o

  • KRS nr 0000679438
  • NIP: 525-271-21-39
  • REGON: 367335199
  • Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

Rafał Fabisiak SANATORS

  • NIP: 524-114-70-84
  • REGON: 016386151