Współpraca i partnerzy

Partnerzy Sanators pomagają zwiększyć skuteczność i zasięg innowacyjnych działań restrukturyzacyjnych w Polsce. We współpracy z Partnerami kierujemy się zasadą obopólnych korzyści, dbając jednocześnie, aby Klient otrzymał pomoc najwyższej jakości. Bardzo istotne jest dla nas zrozumienie strategii i celów biznesowych naszych Partnerów oraz znalezienie wspólnych obszarów działania.

Skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych zależy od wielu czynników, jednak jednym z podstawowych i głównych jest zagwarantowanie najwyższych standardów obsługi i profesjonalizm doradców restrukturyzacyjnych. Firma Sanators powstała w odpowiedzi na zmiany w polskim systemie prawnym oraz potrzeby spółek w kryzysie, które borykają się z problemami nadmiernego zadłużenia. Naszą misją jest skutecznie reprezentować przedsiębiorców mierzących się z problemami gospodarczymi i finansowymi, a także służyć wymiarowi sądownictwa wspomagając Sądy Restrukturyzacyjne w sprawnym prowadzeniu postępowań.