Zespół

Dawid Gunia

Dawid Gunia – Prokurent Sanators sp. z o.o., Kierownik rzeszowskiego Oddziału, Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie na rynku krajowym oraz zagranicznym zarówno w spółkach o kapitale zagranicznym jak i krajowym. Specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego, pozyskiwania finansowania i negocjacji.

Od blisko dekady skutecznie prowadzi i zarządza firmami na europejskich rynkach. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji strategii zarządzania przedsiębiorstwami (w tym na stanowisku dyrektora generalnego) i opracowywania strategii wejścia na rynek. Posiada także zaplecze negocjacyjne związane z handlem międzynarodowym (między innymi z Chinami, Włochami, Niemcami i Francją). Zarządzał firmami na rynkach polskim, brytyjskim i niemieckim.