Blog

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne pozwalająca polskim przedsiębiorcom, których firmy są niewypłacalne bądź zagrożone niewypłacalnością, przeprowadzenie skutecznego postępowania restrukturyzacyjnego i powrót do stabilnej sytuacji. Zapraszam do lektury artykułów na temat zagadnień związanych z upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Formularz
kontaktowy


+ Rozwiń więcejZostałam/(em) poinformowana/(y) że: administratorem danych osobowych jest Sanators sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-252), ul. Podwale 17, dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu; mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; podanie danych jest dobrowolne.

W jakiej sytuacji należy złożyć wniosek o restrukturyzację?

W jakiej sytuacji należy złożyć wniosek o restrukturyzację?

Co to jest plan restrukturyzacyjny?

Plan restrukturyzacyjny to dokument sporządzany w postępowaniach restrukturyzacyjnych, zbliżony do biznesplanu, w którym zostaje zaplanowany proces sanacyjny (naprawa) zadłużonego przedsiębiorstwa.  Plan restrukturyzacyjny jest niezwykle istotny w postępowaniach restrukturyzacyjnych, gdyż powodzenie restrukturyzacji w dużym stopniu zależy od właściwego zaplanowania działań naprawczych. W oparciu o plan restrukturyzacyjny są przeprowadzane działania sanacyjne, mające na celu umożliwienie dłużnikowi skutecznej […]

Wybór Zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym

WPŁYW WIERZYCIELI NA WYBÓR ZARZĄDCY W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM Istotnym elementem, zarówno dla dłużnika jak i wierzycieli, składającym się na sukces postępowania restrukturyzacyjnego, jest wybór właściwego i skutecznego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie w postępowaniu pełnił funkcję zarządcy. Dlaczego ma to tak ogromne znaczenie? Ponieważ fundamentem udanej restrukturyzacji jest wiedza i doświadczenie osoby pełniącej funkcję zarządcy oraz zaufanie […]

Co to jest pre-pack?

PRE-PACK to inaczej przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika. Polega ona na sprzedaży części, bądź całości przedsiębiorstwa dłużnika albo niektórych jego składników, na warunkach ustalonych wcześniej przez dłużnika i inwestora oraz zatwierdzonych przez sąd. Jest to stosunkowo nowa instytucja prawa upadłościowego, funkcjonuje bowiem dopiero od 1 stycznia 2016 r. PRE-PACK bardzo szybko znalazł wielu zwolenników i cieszy […]

Postępowanie restrukturyzacyjne a odpowiedzialność karna za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), aby ogłosić upadłość dłużnika należy stwierdzić sądownie jego niewypłacalność. Definicję niewypłacalności zawiera art. 11 ustawy Prawo upadłościowe. Niewypłacalność O dłużniku niewypłacalnym można mówić w razie spełnienia jednej z dwóch przesłanek określonych w art. 11 w/w […]

Odpowiedzialność członków zarządu za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Odpowiedzialność członków zarządu za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Zgodnie z przepisami prawa, każdy dłużnik będący przedsiębiorcą jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Uchybienie temu obowiązkowi rodzi wiele negatywnych skutków dla osób pełniących funkcję w […]

Procedura oraz skutki zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym

Procedura oraz skutki zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym W chwili obecnej upadłość obejmuje wyłącznie sytuację zmierzającą do likwidacji przedsiębiorstwa, a  formy zawarcia układu reguluje prawo restrukturyzacyjne. Ustawodawca, mając jednak na uwadze możliwość radykalnej zmiany sytuacji na korzyść dłużnika lub zmianę taktyki prezentowanej przez wierzycieli, przewidział również  możliwość zawarcia układu z wierzycielami w trakcie trwania postępowania upadłościowego – […]

Kim jest syndyk?

Syndyk jest obligatoryjnie powoływany w przypadku ogłoszenia przez sąd upadłości dłużnika. Funkcję syndyka może pełnić tylko osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółka handlowa, której wspólnicy odpowiadający całym majątkiem za zobowiązania spółki lub członkowie jej zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Syndyk wykonuje wszystkie czynności związane […]

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to profesjonalny podmiot, który  pełni różne funkcje w postępowaniach restrukturyzacyjnych a poza postępowaniami sądowymi wykonuje czynności doradztwa restrukturyzacyjnego. Doradcą restrukturyzacyjnym jest osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję. Licencję doradcy restrukturyzacyjnego […]