Postępowanie upadłościowe

W ramach usługi zarządu tymczasowego, interim management, konsultacji na czas przygotowania i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, oddajemy do dyspozycji Klienta ekspertów z unikalnymi kompetencjami i bogatym praktycznym doświadczeniem.

Współpracownicy Sanators to menedżerowie, eksperci od finansów, prawnicy, profesjonalni negocjatorzy i praktycy zarządzania, a także specjaliści od HR posiadający doświadczenie w takich obszarach jak: zarządzanie działami księgowości i controlingu, działania restrukturyzacyjne, audyt wewnętrzny, formułowanie strategii marketingowej czy optymalizacja procesów mających miejsce w organizacji. Rola Interim Managera kończy się w momencie zrealizowania założonych celów projektu lub kiedy na jego miejsce zostanie przyjęty i wdrożony nowy menadżer.

Dlaczego warto przygotować się dobrze do upadłości:
 • przygotowanie firmy przed upadłością, bardzo często określa ile będzie trwać postępowanie upadłościowe,
 • roszczenia pracownicze powinny być dobrze zabezpieczone, aby nie mieć problemów z PIP, US, itp.,
 • działania w zakresie sprzedaży skłądników majątku przed złożeniem wniosku powinny być kontrolowane, aby syndyk w postępowaniu upadłościowym nie miał wątpliwości co do danej transakcji,
 • odpowiednie zgromadzenie i wyliczenie majątku pozwoli na przeprowadzenie upadłości przez syndyka bez obawy przed umorzeniem,

Kontakt

W ramach usług w zakresie Upadłości, oferujemy:

 • Wstępną konsultację, aby klient wiedział, czy nadaje się do procedury upadłościowej
 • Analizę przedsiębiorstwa klienta, aby wskazać możliwe formy upadłości
 • Tworzenie wniosku upadłościowego
 • Konsultacje w zakresie relacji z Tymczasowym Nadzorcą Sądowym
 • Reprezentację członka zarządu w relacjach z syndykiem
 • Monitoring postępowania upadłościowego i pracy syndyka

Korzyści dla klienta

 • Możliwość współpracy z najlepszymi menadżerami posiadającymi wieloletnie doświadczenie na różnych szczeblach (np. Członkowie zarządu, prokurenci, dyrektorzy), gotowymi podjąć pracę w ramach kontraktów czasowych
 • Możliwość wprowadzenia Zarządu Kryzysowego i przejęcie odpowiedzialności za działania w spółce, poprzez zmianę dotychczasowego zarządu i wstawienie w to miejsce osób z doświadczeniem w podejmowaniu trudnych decyzji, oraz znających zagadnienia upadłości,
 • Pewność, że wszystkie działania wykonane przez klienta będą zgodne z prawem, gdyż wyjaśnimy dokładnie konsekwencje działań, które chce dokonać klient,
 • Klient będzie miał możliwość rozpoczęcia innego biznesu, gdyż monitoring upadłości będzie kontrolowany przez nas, a to pozwoli klientowi skupić się na innej działaności,
 • Fachowe wsparcie, niezbędne w okresie kluczowym dla funkcjonowania lub likwidacji przedsiębiorstwa
 • Możliwość powiązania wynagrodzenia ze skuteczną realizacją powierzonego projektu, gdyż niektóre projekty są bardzo wymagające a środki w kasie upadającej spółki nie są odpowiednie aby pokryć koszty naszej usługi,