Dla partnerów

Firma Sanators powstała w odpowiedzi na zmiany w polskim systemie prawnym, potrzeby spółek w kryzysie i osób prywatnych, które borykają się z problemami nadmiernego zadłużenia. Naszą misją jest skutecznie reprezentować konsumentów oraz przedsiębiorców mierzących się z problemami gospodarczymi i finansowymi.

Specjalizacją Sanators jest połączenie praktycznych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa i zarządzania kryzysowego z zagadnieniami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Specjalizujemy się w restrukturyzacjach firm, wdrażamy plany naprawcze, prowadzimy sprawy upadłości konsumentów – wykorzystujemy wszystkie możliwości, aby pomóc naszym Klientom.

Sanators działa w oparciu o zespół doradców restrukturyzacyjnych z bogatym zapleczem i dorobkiem prawnym, biznesowym i zarządczym. Posiadamy nie tylko wieloletnią, praktyczną wiedzę z zakresu kierowania przedsiębiorstwem i prowadzenia biznesu, ale także kompleksowe doświadczenie w obrębie prawa upadłościowego. Sanators ściśle współpracuje również z kancelarię prawną zatrudniającą przeszło 20 prawników, a także z ekonomistami, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami, menadżerami oraz notariuszami, co umożliwia sprawną i kompleksową obsługę powierzonych projektów.

Chcemy zaprosić Państwa do współpracy aby razem oferować pomoc przedsiębiorcom w kryzysie. Naszym Partnerom zapewniamy stabilną, bezpieczną i długofalową współpracę, opartą na atrakcyjnych warunkach finansowych z poszanowaniem niezależności biznesowej i ochroną portfela Klientów.

Osoba kontaktowa:
 • Dawid Gunia
 • Prokurent
 • dawid.gunia@sanators.com

Oferta współpracy z Sanators to unikalne na polskim rynku rozwiązanie. Nasi Partnerzy polecają usługi restrukturyzacji lub oddłużania swoim Klientom, dzięki czemu zapewniają im szansę na powrót do płynności finansowej, pozbycie się kłopotów ze spłatą zaległości, kredytów oraz poszerzają swoją ofertę. Co ważne, nie trzeba inwestować nawet złotówki, żeby zacząć z nami zarabiać. Współpraca z Sanators to nie system franczyzowy, to nie platforma zakupowa lub kosztowne kursy – nasi Partnerzy nic od nas nie kupują, a jedynie przedstawiają i polecają nasze usługi.

Działamy w zespole, gdzie podział ról pomiędzy prawnikiem, doradcą restrukturyzacyjnym i pośrednikiem jest jasny i czytelny. My znamy się najlepiej na praktycznej pomocy prawnej – nasi Partnerzy znają potrzeby i bolączki swoich Klientów. Partnerzy zapewniają im szansę na redukcję zadłużenia – my ją realizujemy. Tak wyobrażamy sobie partnerską współpracę. Nasze usługi mają być komplementarne z usługami naszych Partnerów, a nie przeciwstawne. Nie ulegamy pokusie tworzenia własnej sieci pośrednictwa pod swoją marką, bo wiemy, że to zabija rynek. Takie podejście oznaczałoby  konkurencję, a nie współpracę, która polega na tym, że RAZEM obsługujemy rynek robiąc to co potrafimy najlepiej i RAZEM z tego korzystamy.

Do dyspozycji naszych Partnerów pozostaje grupa profesjonalnych Koordynatorów Regionalnych, którzy służą swoją radą i pomocą. Dzięki temu możemy stawić się na spotkaniu bezpośrednio w Państwa biurze, a także reagować szybko i sprawnie na nowe okoliczności. Stawiamy też na dobrą komunikację – słuchamy naszych Partnerów jako osób z ogromnym doświadczeniem we własnej branży, którzy znają swoich Klientów i ich problemy najlepiej. Szybko się uczymy i dostosowujemy do realiów rynkowych. Sanators zawsze pozostaje otwarty na nowe pomysły, sugestie oraz problemy i wyzwania z jakimi uczestnicy rynku zmagają się w swojej codziennej pracy.

Aby nasi Partnerzy mogli dobrze obsłużyć swoich Klientów i maksymalnie wykorzystać potencjał współpracy, muszą znać zakres i możliwości usług Sanators. Oferujemy pełną obsługę spraw związanych z upadłością konsumencką, a także szeroki wachlarz usług dla przedsiębiorców: zarzadzanie kryzysowe, analiza prawno-ekonomiczna firmy, opracowywanie i wdrażanie programów restrukturyzacyjnych, w tym restrukturyzacja długów, tworzenie wniosków o upadłość lub likwidację, obsługa sądowa spraw upadłościowych, likwidacja nierentownych przedsiębiorstw, obrona członków zarządu przed odpowiedzialnością majątkową lub przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Współpraca z Sanators realnie zwiększa zakres obsługi i możliwości naszych Partnerów.

Wiemy, że nic tak nie motywuje do efektywnej pracy jak wynagrodzenie. Nie stosujemy skomplikowanego planu i niezrozumiałej piramidy finansowej, tyko proste zasady, bez progów i haczyków. Każdy Klient polecony przez Partnera, z którym Sanators podpisze umowę, to realny zysk na koncie.  Doceniamy ciężką pracę i dlatego mamy świadomość, że jeśli chcemy długotrwale współpracować z naszymi Partnerami, to musimy oferować wynagrodzenie zgodne z zaangażowaniem i adekwatne do ich udziału. Już od pierwszego Klienta Partner ma szansę na  dodatkowe zarobki na poziomie od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie, ale nigdy nie jest niższa niż 10% uzyskanego przez Sanators wynagrodzenia.

Sanators przestrzega najwyższych form bezpieczeństwa i zachowania tajemnicy swoich Klientów oraz Partnerów. Wiemy, że problemy finansowe każdy woli zachować w tajemnicy, dlatego też zachowujemy szczególne środki ostrożności. Zobowiązujemy się nie przekazywać ani nie ujawniać bez każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody, żadnych Informacji Poufnych otrzymanych od Klienta, związanych z jego działalnością, zarówno w sprawach objętych zleceniem, jak i wszelkimi innymi informacjami, które Sanators otrzyma podczas realizacji umowy w okresie jej obowiązywania i później. Wszelkie dane osobowe lub biznesowe otrzymane od Partnera, Klienta lub jego pracowników mogą być przez nas przetwarzane tylko w celu realizacji zlecenia.

Pomagamy naszym Partnerom marketingowo tworząc atrakcyjne dla Klienta oferty i materiały marketingowe (ulotki, broszury i plakaty), angażujemy się w lokalne inicjatywy, wpierając merytorycznie prestiżowe konferencje i szkolenia, organizując warsztaty oraz promujemy markę naszych Partnerów podczas organizowanych spotkań biznesowych i wspomagając poszerzanie sieci kontaktów. Zapewniamy wspólną promocję poprzez kanały social media, działania PR i marketing bezpośredni.

Stawiamy również na rozwój wewnętrzny, czyli podnoszenie kompetencji z zakresu prawa i restrukturyzacji – organizujemy szkolenia i wykłady. Chcemy, żeby nasi Partnerzy posiadali większą wiedzę i poszerzali swoje umiejętności w zakresie obsługi Klienta. Zdajemy sobie sprawę, że im lepiej nasz Partner pozna (przynajmniej w podstawowym zakresie) zagadnienia związane z restrukturyzacją, tym łatwiej będzie mógł ocenić, który z Klientów może potrzebować usług Sanators.

Zasady współpracy:

Klientem Sanators mogą być zarówno przedsiębiorcy (spółki oraz jednoosobowe działalności gospodarcze) jak i klienci indywidualni.

Ponieważ działamy zawsze w interesie Klienta, nasi Partnerzy mają pewność, że dostarczamy najwyższej jakości usługi, a także kompleksowy serwis obsługi firm w kryzysie. Jeśli Klient spełnia przesłanki do przeprowadzenia procedury oddłużania lub restrukturyzacji, wspólnie możemy zapewnić mu szansę na wyjście z kłopotów finansowych.

Restrukturyzację przedsiębiorców przeprowadza się:

 • – Dla ochrony integralności przedsiębiorstwa
 • – Dla ochrony wartości przedsiębiorstwa
 • – Dla łatwiejszego pozyskania finansowania na restrukturyzację
 • – Dla ratowania kluczowych zasobów przedsiębiorstwa
 • – Dla poprawy płynności finansowej
 • – Dla optymalizacji zadłużenia
 • – Dla porozumienia z wierzycielami
 • – Dla ochrony reprezentantów restrukturyzowanego przedsiębiorstwa

Kontakt